web builder
Mobirise

Tearfund is een in België geregistreerde christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie,met als voornaamste doel om de levensomstandigheden van kwetsbare en achtergesteldegroepen te bevorderen in enkele van de armste en meest behoeftige landen van de wereld.Tearfund startte in 1979 met fondsenwerving en werkt nu in verschillende landen van Afrika,Azië en Latijns-Amerika.

Tearfund wil gemeenschappen en individuen is staat stellen om de armoedecirkel waarin zegevangen zitten te doorbreken. We proberen dit te bereiken door het ondersteunen vanbestaande gemeenschapsstructuren. Hoewel wij gedreven zijn door ons christelijk geloof,willen wij iedereen in nood helpen, zonder onderscheid van godsdienst, ras, geslacht,leeftijd of politieke overtuiging.

Pan-Bila

Burkina Faso

zending

Sinds de oprichting in 1996, heeft Pãn-bila een grote groei meegemaakt. Pãn-bila stelt zich als hoofddoel het bestrijden van armoede en het voorkomen van marginalisatie en jeugddelinquentie in Ouagadougou en omstreken. De organisatie hoopt dit doel te realiseren door kinderen en jongeren basisonderwijs en/of professionele en technische opleidingen aan te bieden; en hen te helpen bij hun integratie in de arbeidsmarkt.

Pãn-bila is een evangelisch-christelijke organisatie. Dit heeft tot gevolg dat de hulpverlening gebaseerd is op een christelijke ethiek. De morele begeleiding van de jongens en meisjes op Pãn-bila bijvoorbeeld wordt gefundeerd op een evangelische levensbeschouwing. Dit houdt niet in dat Pãn-bila zich beperkt tot het helpen van christenen. Iedereen die hulpbehoevend is en tot de doelgroep van Pãn-bila behoort, zal in de mate van het mogelijke (de beschikbaarheid van middelen is bijvoorbeeld een belangrijke variabele) geholpen worden, ongeacht godsdienst, etnische afkomst, sekse, leeftijd en politieke overtuiging.

Mobirise

Ichtus Vlaanderen

Studentenvereniging

Ichtus Vlaanderen is een gemeenschap van studenten, stafwerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen die door middel van studie, gebed, voorleven, sociale actie, evangelisatie en nog veel meer het evangelie handen en voeten wil geven in de studentenwereld.

Adres

Kattestraat 27
B-8520 Kuurne

Website: www.ekkuurne.be

Contact

Email: [email protected]

BE66 4653 1622 1143
(KRED BE BB)

Persoon

Maarten Hertoghs
[email protected]