web builder

GEBRUIKSVOORWAARDEN

DISCLAIMER Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

PRIVACY VERKLARING 

De “Evangelische kerk Kuurne” en de “Christengemeente Kortrijk vzw” hechten veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de leden en gasten en zorgt dat hun privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informate geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De “Evangelische kerk Kuurne” en de “Christengemeente Kortrijk vzw” houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming


Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIKHEID Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Evangelische Kerk Kuurne aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

VERWIJZINGEN OP EN NAAR EKKUURNE.BE Evangelische Kerk Kuurne heeft geen enkele invloed op, en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor inhoud op websites van derden, waarnaar op onze site naar wordt verwezen of waarop naar onze site wordt verwezen. Wanneer u deze websites bezoekt, valt u onder de huisregels van de betreffende website. Wij stellen het op prijs indien u geconstateerde onvolledigheden en/of fouten aan ons meldt op het email adres: [email protected]

BESCHIKBAARHEID De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.
AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN Het auteursrecht op deze website berust bij Evangelische Kerk Kuurne of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Evangelische Kerk Kuurne. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Evangelische Kerk Kuurne.
Adres

Pyfferoenstraat 13
8501 Bissegem

Website: www.ekkuurne.be

Contact

Email: [email protected]

BE66 4653 1622 1143
(KRED BE BB)

Contactpersoon

Bart Biesbrouck
[email protected]